Terapia wodorem molekularnym

terapia wodorem

TRWAŁY STRES OKSYDACYJNY JEST JEDNĄ Z GŁÓWNYCH PRZYCZYN WIĘKSZOŚCI CHORÓB ZWIĄZANYCH ZE STYLEM ŻYCIA, RAKIEM I PROCESEM STARZENIA. 

Ostry stres oksydacyjny bezpośrednio powoduje poważne uszkodzenia tkanek. Pomimo klinicznego znaczenia uszkodzenia oksydacyjnego, przeciwutleniacze mają ograniczony sukces terapeutyczny. Wodór cząsteczkowy (H2) ma potencjał jako „nowy” przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych [Ohsawa i in ., Nat Med. 2007: 13; 688-94]. H2 ma wiele zalet jako potencjalny przeciwutleniacz.

Ostry stres oksydacyjny pojawia się w różnych sytuacjach: stanach zapalnych, zawale serca lub mózgu, przeszczepach narządów, dużym wysiłku fizycznym, ustaniu krwawienia operacyjnego i innych. W wielu przypadkach reperfuzja niedokrwienia jest krytyczną przyczyną wzrostu ostrego stresu oksydacyjnego.

H2 działa jako łagodny, ale skuteczny przeciwutleniacz. Wodór jest najpowszechniejszym pierwiastkiem we Wszechświecie, stanowiącym prawie 75% masy wszechświata; jednakże wodór nie występuje na Ziemi w postaci monoatomowej, występuje w wodzie oraz związkach organicznych lub nieorganicznych. Wodór o wzorze cząsteczkowym H2 jest bezbarwnym, bezwonnym, pozbawionym smaku i wysoce łatwopalnym gazem dwuatomowym. Atmosfera ziemska zawiera mniej niż 1 część na milion wodoru.

H2 JEST NIECO MNIEJ AKTYWNY I ZACHOWUJE SIĘ JAK GAZ OBOJĘTNY W NIEOBECNOŚCI KATALIZATORÓW LUB W TEMPERATURZE CIAŁA. 

H2 nie reaguje z większością związków, w tym gazowego tlenu w temperaturze pokojowej. Wodór gazowy jest palny tylko w temperaturze wyższej niż 527°C.

Wdychanie gazowego wodoru jest prostą metodą terapeutyczną. Wodór można wdychać dostarczając go przez obwód respiratora, maskę twarzową lub kaniulę nosową. Ponieważ wdychany wodór działa szybciej, może być odpowiedni do obrony przed ostrym stresem oksydacyjnym. W szczególności wdychanie gazu nie wpływa na ciśnienie krwi; ciśnienie krwi podwyższone w wyniku infuzji może powodować poważne przeszkody w leczeniu zawału mięśnia sercowego. Gazowy wodór nie stwarza ryzyka wybuchu w powietrzu i czystym tlenie gdy występuje w stężeniach <4%. 

Jedna sesja terapii wodorem trwa 30 minut. Jej koszt to 63 zł.

W cenie jest kaniula nosowa oraz porcja elektrolitów na bazie wody nasyconej wodorem oraz soku z trawy z młodego Jęczmienia. 

opis chorób
generator wodoru
generator wodoru